UA - Ucraina

Ukraine Ucraina


BIBUS Ukraine Ltd.
Kryukivshchina, Odeska Street, 22
Kyiv-Svyatoshyn District
08136, KIEV Region
☎ +38 044 545 44 04
MOB +38 067 548 1695
+38 044 545 54 83
@ hdr@bibus.ua
W www.bibus.ua

TPK NAK Ltd.
B. Khmelnytskogo Str. 176, Building. 5
79024 Lviv
☎ +380 32 255 60 10
+380 32 255 10 62
@ office@nak.ua
W www.nak.ua